ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της «Ειδικής πρόσκλησης πρόσληψης Ψυχολόγων-Κοινωνικών Λειτουργών σε γενικά σχολεία»για το σχολικό έτος 2020-21 πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη του κοινωνικού λειτουργού Αλέξη Λαμπρίδη.

Ο κοινωνικός λειτουργός θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Τετάρτη και Πέμπτη τις ώρες λειτουργίας του.

Για όσο διάστημα το σχολεία θα παραμείνουν κλειστά οι συναντήσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου στο Webex-Cisco κατόπιν συνεννόησης με την διευθύντρια της σχολικής μονάδας κα. Φίλιου . Επίσης, στον κοινωνικό λειτουργό μπορεί να απευθυνθούν και οι γονείς των μαθητών για συμβουλευτική υποστήριξη.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πραγματοποιούν συναντήσεις με τον κοινωνικό λειτουργό κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση για την ώρα συνάντησης. Ας σημειωθεί ότι βάσει νόμου κρίνεται απαραίτητη η υπογεγραμμένη συγκατάθεση από τους γονείς/κηδεμόνες για όσους/ες μαθητές/τριες είναι ανήλικοι. Τα αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lamalexios@sch.gr με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου.

Σκοπός της σχολικής κοινωνικής εργασίας είναι η πρόληψη κοινωνικών/οικογενειακών δυσκολιών, η ενδυνάμωση των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους και η παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης με σκοπό την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής. Ο/Η κοινωνικός/ή λειτουργός αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον/ην μαθητή/ήτρια, την οικογένεια και τη σχολική κοινότητα και έχει ως κύριο μέλημά του την ομαλή σχολική φοίτηση, την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα και την ενδυνάμωση των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους. Ο ρόλος του/ της είναι ενημερωτικός, συμβουλευτικός και υποστηρικτικός.